Saturday 28 May 2022

New Books and Titles | Bádh B'fhéidir le Seán Ó Muireagáin

Bádh B'fhéidir
– cnuasach nua gearrscéalta le Seán Ó Muireagáin –

Front cover of Bádh B'fhéidir by Seán Ó Muireagáin

Tá leabhar úr amuigh ag Seán Ó Muireagáin, Bádh B'fhéidir. Is cnuasach gearrscéalta ficsean eolaíochta é. Tá sé ar fáil sna siopaí anois agus ón suíomh eabhloid.com.

Sa bhailiúchán úr seo de scéalta samhlaíocha ficsean eolaíochta, cuireann Ó Muireagáin saolta osréalacha os ár gcomhair, saolta diostóipeacha agus barbartha, saolta a mbíonn an fhírinne á ceistiú iontu agus a mbíonn rian maith den fhíorshaol le sonrú iontu i gcónaí. Ábhar maith léitheoireachta don léitheoir fásta agus don fhoghlaimeoir.

Léigh tuilleadh faoin leabhar anseo.

Bhuaigh an scéal An Chóir Chodlata Duais an Mhaolánaigh i gcomórtas liteartha an Oireachtais 2018.


No comments:

Post a Comment

Search This Site

Popular Posts

Calendar – Dates for Your Diary